ގަމު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކަރަންޓީންގެ ހިދްމަތް ފަށަނީ

24 ޖެނުއަރީ 2022 - 6:52

ގަމު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރަންޓީންގެ ހިދްމަތް ދެހަފްތާތެރޭ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

https://twitter.com/DrHussainHassan/status/1484115199452155904

ޑރ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އެ މަނިކުފާނު އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

https://twitter.com/DrHussainHassan/status/1483837661127520256

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގައި މަސްކަނދުފަތި އާއި ވަދުކަނދުފަތި އެޅުމަށާއި، އައްޑޫފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބަނދަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

https://twitter.com/MoFMRAmv/status/1483840841932505088
https://twitter.com/MoFMRAmv/status/1484194191484026881

މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހިތަދޫގައި ބީޓެކް ކުންފުނިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޯލްޓްރީފާމްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ބައްލަވާލެއްވުމުގެ އިތުރުން މިފްކޯ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި މީދޫ ދަނޑުބިންތައްވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.