އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓެއް ގެންގޮސްފި

2 ޖޫން 2021 - 11:22

އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބޭރުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް 31 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ.

ހަންޏާމީދޫގައި މިހާރު ހަދާފައިހުރި ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ނިންމާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފުންކުރާނީ 6،363.1 ކިއުބިކް މީޓަރެވެ. އަދި 204 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 266 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލާނެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 160 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 1،330 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމެންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.