ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

17 ޖެނުއަރީ 2021 - 3:50