އާރްޑީސީން އަމީނީމަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސެގްމަންޓް 6 ގައި ކޭބަލް ޓްރޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.

25 އެޕްރީލް 2023 - 10:20