ކ. މާފުށީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި 8 އޭޕްރީލް 2023 ވަނަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި.

12 އެޕްރީލް 2023 - 11:30