ދ. ކުޑަހުވަދޫ އޯކިޑު މަގުގައި ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއިން މިހާރުވަނީ ފަށައިފައި. އެގޮތުން މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް .

12 މާޗް 2023 - 15:27