ށ. ފީވަކު ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެން ޕްލާންޓް، ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ހޮޅިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ނިންމާލައިފި. މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ގޭގެއަށް ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް.

27 ފެބުރުއަރީ 2023 - 13:19