ގްރޭޑް 1 އަދި 2ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ “ނެސްލޭ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2023” ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

22 ފެބުރުއަރީ 2023 - 16:00