އާރްޑީސީއިން އަމީނީމަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގައި، ތާރު އެޅުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން

12 ފެބުރުއަރީ 2023 - 14:27