ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޖީއޭ ޕާރކިންގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 46 ޕަސެންޓް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި.

9 ޖެނުއަރީ 2023 - 17:45