ދިވެހިރާއްޖޭގެ 42 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ “މަސްވެރިކަމުގެ އެކްސްޕޯ 2022” ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބާއްވައިފި

12 ޑިސެމްބަރ 2022 - 4:35