މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ހަވާލުކުރެވި، އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެވުނު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް ސްޓެލްކޯ!

7 އޯގަސްޓް 2022 - 7:41