ހުޅުމާލޭގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ސޮއިކުރުން.

22 ޖޫން 2022 - 18:06