ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

16 ޖޫން 2022 - 16:41