ބ.ކެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ނެޓްވޯކް ޕައިޕްގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

12 މެއި 2022 - 11:04