ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް)ގެ ހިދުމަތް ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި

2 މެއި 2022 - 14:08