ރ. ފައިނުގައި ގާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާރްއޯ ފެސިލިޓީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

14 އެޕްރީލް 2022 - 16:39