ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާރްއޯ ފެސިލިޓީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

6 އެޕްރީލް 2022 - 15:11