ހދ.ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

1 މާޗް 2022 - 9:18