ރ. އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހޮޅިވަޅުލުމާއި،އެކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކަމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނެފި

28 ފެބުރުއަރީ 2022 - 12:38