ބ.ކަމަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ 74 އިން ސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި

20 ފެބުރުއަރީ 2022 - 9:45