އެޗްޑީސީ އާއި އެޗްއީއޯސީން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި. މި ސެންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު 1530 އިން 1830 އަށް.

26 ޖެނުއަރީ 2022 - 10:19