ގދ. ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ހެދުމަށް ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި. މިއީ 22.125 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، 660 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.

9 ޖެނުއަރީ 2022 - 13:01