އދ. ކުނބުރުދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދަށުން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވިދާޅުވި

23 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:29