ތިން ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އިއްޔެގެ ސެޝަންގައި އަލިއަޅުވާލީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި

21 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:59