ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ދަށުން މިހާރު ގެންދަނީ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވިދާޅުދި

16 ޑިސެމްބަރ 2021 - 11:48