ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ވެހި އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓުއަރ 2021” ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުމަށް ފަހު، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

27 ނޮވެމްބަރ 2021 - 7:35