ރައީސް ސާލިހް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ދަރުވަރުންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

15 ނޮވެމްބަރ 2021 - 10:11