ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކަލާސީނު ކޮށި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މިއަދު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައިވެ ވަޑައިގެންނެވި.

11 ނޮވެމްބަރ 2021 - 10:39