ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާގައި ދިދަ އާއި ގާޑް މައުންޓް ކުރުމަށް އިއްޔެ ހެނދުނު ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވި.

4 ނޮވެމްބަރ 2021 - 7:33