ރ. އިންނަމާދޫގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ވިދާޅުވެއްޖެ.

20 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 10:23