ރ. ފައިނު ގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮޅިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

17 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 7:33