ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

12 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 9:42