ރ. ފައިނުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެރަށަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ވިދާޅުވެއްޖެ

7 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 12:47