ހދ. ނެއްލައިދޫ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ވަނީ ނިމިފައިކަމަށް އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދޭ. އަދި ކޮންކްރީޓް ޝީޓް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮލަމް އަދި މޭޝަނަރީ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވޭ. މި ފެރީ ސްޓޮޕް ބިނާކުރަމުން މިދަނީ ޒޯން 1 ގެ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން.

3 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 13:18