މާލޭގެ ރަސްފަންނު މޫދު ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ތެޔޮ ޖަމާވުމުން އެމްއެންޑީއެފް ޓީމެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 4:08