އދ. ހަންޏާމީދޫގެ ފެނުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ކުރިޔަށް. އާރް.އޯ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުމުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ވަނީ ނިމިފައި، އަދި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްއެއް އެޅުމުގެ 66% ވަނީ ނިމިފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ.

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 13:24