ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ބައެއް ފަޅުރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުގައި، ބ. އައިދޫގައި. މިރަށުގައި ހަނީމެލަން، ތަފާތު ބާވަތުގެ ކަރަޔާއި ކިޔުކަމްބާ ހައިޑުރޯޕޯނިކްސް ގެ އޮޓޮޕޮޓް ގަޔާއި ޕޮލިބޭގްސް ގައި ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް ހައްދަމުންދާކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 8:50