ރ.ކިނޮޅަހާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ކްލާސްރޫމްތައް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކިނޮޅަހާއި ޅޮހީ ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރަތް ކުރި 6 ކްލާސްރޫމަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންޑިއަން ގްރާންޓް އެސިސްޓެންޓް ސްކީމުގެ ދަށުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކްލާސްރޫމްތަކެކެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2021 - 11:58