އެޗްޑީސީގެ “މަގޭ ވެށި، މަގޭ ހިއްސާ” ޕްރޮގްރާމްގައި ގާޒީ ސްކޫލް ބައިވެރިވެ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގަސްއިންދައިފިއެވެ.

28 އޯގަސްޓް 2021 - 7:51