ކޮލަޓީ އެޝޫރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން މާލެ ސިޓީ ސުކޫލްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރިވިއުކުރަނީ.

24 އޯގަސްޓް 2021 - 12:49