ހިޔާ 7000 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނޭޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ ތެރެއިން

8 ޖުލައި 2021 - 6:36