ގްރޭޓަރ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް އަށް އެމްޕީއެލް އިން އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ބޭއްވި މަރުހަބާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

4 ޖުލައި 2021 - 10:28