“އިންޓަގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް”ގެ ދަށުން ގަލްފް ކްރާފްޓް ކުންފުނި ބަންނަ 17 ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ލޯންޗް ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވަން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާއި ޓީމު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

17 ޖޫން 2021 - 8:32