ބ. އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. އެމްޓީސީސީއިން ބުނި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތުގެ %96 ނިމިއްޖެ

10 ޖޫން 2021 - 10:37