އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ ޕާކު ތަކުގައި ހުރި ހޮޅިދަނޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

2 ޖޫން 2021 - 13:50