ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް މުޅިރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، ލ.ރ.ދ. އަދި ޅ. އަތޮޅުން ލެބޯރަޓަރީ ޓެކްނީޝަނުން ޕީ ސީ އާރު ލެބޯރަޓަރީ ޓެސްޓިންއަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

29 މެއި 2021 - 11:04