ހުޅުމާލެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާފައި ހުންނަ ކުނި ސާފުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

26 މެއި 2021 - 5:29