ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުން އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

20 އެޕްރީލް 2021 - 9:06