އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން އައިޖީއެމްއެޗް ކުރިމަތީ ހަދަމުންދާ ޓެކްސީ ސްޓޭންޑުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

19 އެޕްރީލް 2021 - 8:23